Songtekst van Cartel De Santa: (Theres Gotta Be) More To Life

(Theres Gotta Be) More To Life


I've got it all, but I feel so deprived
I go up, I come down and I'm emptier inside
Tell me what is this thing that I feel like I'm missing
And why can't I let it go

CHORUS:
There's gotta be more to life
Than chasing down every temporary high to satisfy me
Cause the more that I'm
Trippin' out thinkin' there must be more to life
Well it's life, but I'm sure There's gotta be more

(Than wanting more)

I've got the time and I'm wasting it slowly
Here in this moment I'm half-way out the door
Onto the next thing, I'm searching for something that's missing

CHORUS

I'm wanting more

I'm always waiting on something other than this
Why am I feelin' like there's something I missed
Always Always

CHORUS - repeat twice

More to life
There's gotta be more to life (more to life)
There's gotta be more to life (more)
More to my lifeCaptcha
Liedje Cartel De Santa (Theres Gotta Be) More To Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (Theres Gotta Be) More To Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cartel De Santa (Theres Gotta Be) More To Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (Theres Gotta Be) More To Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.