Matter Of Time


Here it goes again,
Put on that deserving tone
And don't forget that this was all your fault
It's breathing down your neck,
You know you've got to let this go
You're such a wreck and now it starts to show
Cause all you can't deny
Is held inside
And when we go, we say goodbye,
And then we run,
We run away
From all we can't deny is just a lie
And when we try to just get by
We just can't get past ourselves
Cause where you are is where you'll be
Always wanting everything
It's all the same that you can't ignore
Cause all you want is just to be more
It's creeping up again
(It's all been considered, it's a game and you're not the winner)
It's a haunting memory
Cause all you can't deny
Is held inside
And when we go, We say goodbye
And then we run,
We run away
From all we can't deny is just a lie
And when we try to just get by
We just can't get past ourselves
Cause where you are is where you'll be:
Always wanting everything
It's all the same, that you can't ignore
Cause all you want is just to be more
Cause who you are is who you'll be,
And that is really everything
It's all the same that you can relate
Cause what you want's not what you're getting
It's just a matter of time, It's just a matter of time
It's just a matter of time, It's just a matter of time
'Til you know you'll be somebody tonight

It's just a matter of time (where you are is where you'll be)
It's just a matter of time (and that is really everything)
It's just a matter of time (it's all the same that you can relate)
'Til you know you'll be somebody tonight (cause what you want's not what you're getting)
It's just a matter of time
It's just a matter of timeCaptcha
Liedje Cartel Matter Of Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Matter Of Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cartel Matter Of Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Matter Of Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.