Save Us


Simple words we never knew,
The power behind what they put us through,
Now it's all begun
What it takes to make it real
We're standing on the edge of this,
When our soul is gone what will we miss?
We lost what it takes to really really feel

But better day's behind us now,
We all need someone to tell us how
To save the state of where we are,
It keeps demanding more and more and more

Who will save us?
This can't go on, without the meaning in the rhyming
Can you save, can you save us?
Well I can't go on, out of rhythm with our time

We hold these truths self evident,
The lies we used to represent
Who we are, because it was never meant to be
And all the songs we used to sing,
They used to tell us everything
Now we're left with,
All we're left is memories

But the better day's behind us now
We all need someone to tell us how
To save the state of where we are,
It keeps demanding more and more and more

Who will save us?
Well this can't go on, without the meaning in the rhyming
Can you save, can you save us?
Well I can't go on, out of rhythm with our time

Say the words, give it all the time you need
Let it out, oh, just say anything
Say the words and make them count,
Say the words without a doubt
Give us truth and nothing more,
Leave us wanting more and more

Who will save us?
This can't go on, without the meaning in the rhyming
Can you save, can you save us?
Well I can't go on, out of rhythm with our time
Can you save, can you save us?
I can't go on, without the meaning in the rhyming
Can you save, you say, you'll save us?
I can't go on, out of rhythm with our timeCaptcha
Liedje Cartel Save Us is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Save Usmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cartel Save Us downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Save Us in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.