Nuit Magique


OK
il n'y avait rien ? faire
OK
Dans cette ville ?trang?re
OK
tu ?tais solitaire
OK
j'avais l'c?ur ? l'envers
OK
tout ?a n'?tait qu'un jeu
OK
on jouait avec le feu
OK
on s'est pris au s?rieux
OK
le rire au fond des yeux

{Refrain:}
Nuit magique
Une histoire d'humour qui tourne ? l'amour
Quand vient le jour
Nuit magique
On perd la m?moire au fond d'un regard
Histoire d'un soir
Nuit magique
Si loin de tout sans garde-fou
Autour de nous
Nuit magique
Nuit de hasard on se s?pare
Sans trop y croire

OK
c'est une histoire de peau
OK
on repart ? z?ro
OK
on oublie aussit?t
OK
qu'on s'est tourn? le dos

{Refrain}Captcha
Liedje Catherine Lara Nuit Magique is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nuit Magiquemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Catherine Lara Nuit Magique downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nuit Magique in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.