Taste My Love


These lyrics were taken from the album They are the exact lyrics printed on
the album J-card or sleeve All spellings, punctuation and typographical
errors are included Please note that many times the lyrics printed with the
album are not the exact lyrics
Dennis, Cathy
_Move to This_
copyright 1990 Polydor Ltd (UK)Captcha
Liedje Cathy Dennis Taste My Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Taste My Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cathy Dennis Taste My Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Taste My Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.