Touch Me


We're starting it over, we're making way for destiny
A time to turn over, a better life for you and me
A new recreation, to channel all this energy, hmmm
Let's solve the equation, I need to keep you close to me
So baby let your conscience go,
There's no turning back when love takes hold
Hold me baby, drive me crazy
Touch me all night long
Make me love you, kiss and hug you
Touch me all night long

The more that I see you
The more I know that love belongs
With you in my mind boy
I wouldn't know what's right from wrong

??Cos live will take over
And leave you out of sight and mind
You've got to go with the feeling
And trust fate to be kind
And baby let your conscience go
There's no turning back when love takes hold
Hold me baby, drive me crazy
Touch me all night long
Make me love you, kiss and hug you
Touch me all night long

Hold me baby, drive me crazy
Touch me all night long
Make me love you, kiss and hug you
Touch me all night long

And baby let your conscience go
There's no turning back when love takes hold
Hold me baby, drive me crazy
Touch me all night long
Make me love you, kiss and hug you
Touch me all night long

Repeat to fadeCaptcha
Liedje Cathy Dennis Touch Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Touch Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cathy Dennis Touch Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Touch Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.