Songtekst van C.c. Catch: You Shot A Hole In My Soul

You Shot A Hole In My Soul


He's a midnight, new romancer
He's the only, lonely dancer
Oh, only love breaks my heart
He is to full too heaven
Stole my heart
Try to save him
Oh, only love breaks my heart
You shot a hole in my soul
It's the countdown for love, I know
You shot a hole in my soul
Hold on tight don't let go
You get always what you want from me
You can make it easy, can't you see
You shot a hole in my soul
Dreams go on forever and ever
Good things do not last forever
Heaven can wait but I got
But I do need once again, babe
I think tomorrow it's too late, babe
Oh, only love breaks my heartCaptcha
Liedje C.c. Catch You Shot A Hole In My Soul is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Shot A Hole In My Soulmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C.c. Catch You Shot A Hole In My Soul downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Shot A Hole In My Soul in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.