Songtekst van C.c.r.: Long As I Can See The Light

Long As I Can See The Light


Put a candle in the window
'cause I feel I gotta move
Thought I'm goin' goin'
I'll be comin home soon
long as I can see the light

Pack my bag and let's get moving
'cause I'm bound to drift a while
When I'm gone gone
you don't have to worry
long as I can see the light

Guess I've got that travelin' bone
'cause this feeling won't leave alone
But I won't won't
be losin' my way
long as I can see the lightCaptcha
Liedje C.c.r. Long As I Can See The Light is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Long As I Can See The Lightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C.c.r. Long As I Can See The Light downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Long As I Can See The Light in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.