Mr Fantastic


METHOD MAN IS Drdoom PETEY PABLO is da SliverSurfer WonderWoman Knows
MightyMouse Bugs Bunny & Daffy Duck battle Donald Duck,Marvin Martian blew
up tha Earth no one misses it dat much music Cd wrapped my brain
Mandy Moore Sings garbage music i Can't stand hearing her voice is
so loud it hurts my ears To speak in public her producers stink
her lyrics are unsound they make no sence stop selling records they
dont like anymoreCaptcha
Liedje C.c.r. Mr Fantastic is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mr Fantasticmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C.c.r. Mr Fantastic downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mr Fantastic in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.