Bass Head Jazz


Bass Head
Feel like I'm walkin' across the sky
Getting high on Bass Head Jazz
The world is spinning so slow
We ain't got nowhere to go
Bass Head
Let your mind be free
Enter a new zone of understanding
Gotta get high to get down
Feel like I'm walkin' across the sky
Getting high on Bass Head JazzCaptcha
Liedje Cee-Lo Bass Head Jazz is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bass Head Jazzmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cee-Lo Bass Head Jazz downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bass Head Jazz in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.