Basshead Jazz


Basshead Jazz
Basshead, Basshead
Basshead, Basshead

Come on across the sky
Getting high on Basshead Jazz
Basshead

Come on across the sky
Getting high on Basshead Jazz
Basshead

Basshead
The world is spinning so slow
We ain't got nowhere to go
Basshead

Let your mind be free
Enter a new zone of understanding
Basshead
You gotta get high to get down
Basshead

Come on across the sky
Getting high on Basshead Jazz
Basshead

Come on across the sky
Getting high on Basshead JazzCaptcha
Liedje Cee-Lo Basshead Jazz is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Basshead Jazzmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cee-Lo Basshead Jazz downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Basshead Jazz in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.