My Precious One


My precious one, my tiny one, lay down your pretty head
My dearest one my sleepy one, its time to go to bed
My precious one my darling one don't let your lashes weep
My cherished one my weary one it's time to go to sleep

Just lie your head and give your cares to me
Just close your eyes and fall into the sweetest dream, cause in my loving arms
Your safe as you will ever be so hush my dear and sleep

And in your dreams you'll ride on angels wings
That's when the stars will touch the face of God
and if you should awake
My precious one, my tiny one
I'll kiss your tender cheek
And underneath the smiling moon
I'll send you back to sleepCaptcha
Liedje Celine Dion My Precious One is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Precious Onemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Celine Dion My Precious One downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Precious One in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.