Latin Lover


Fidati di me, non sono un Latin lover!
Canto alle donne ma, parlo di me
Rido perché tu mi chiami "Latin lover"
io sono un amante ma, senza una donna con sé

Vuoi ballare con me?
Senza dire che poi, ci proverò?
Con te, vuoi parlare con me
senza dire che poi, giocherò,
oh giocherò?

Se gli amori passati non contano niente,
e sono lontani da noi,
gli errori che ho fatto col senno di poi
Tu baciami adesso, se vuoi
Baciami adesso se vuoi

Fidati di me, un latin lover
non canta l'amore: lo vuole per sè!
Ecco perché non sono un latin lover:
io canto l'amore si, ma solo per donarlo a te!

Vuoi ballare con me?
Non mi dire che poi, giocherò!
Con te, vuoi parlare con me
senza dire che poi, ci proverò,
oh ci proverò

Se gli amori passati non contano niente,
e sono lontani da noi,
gli errori che ho fatto col senno di poi
Baciami adesso, se vuoi
Amore baciami adesso se vuoi
Baciami adesso, se vuoi
Oh, baciami adesso, se vuoiCaptcha
Liedje Cesare Cremonini Latin Lover is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Latin Lovermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cesare Cremonini Latin Lover downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Latin Lover in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.