The Way We Are


Tonight
In this light
You look like an angel
We'll never be strangers again
Don't play hide and seek
Your love makes me weak
And now I can't tell who I am
For what it's worth I'll say
I love you more each day
But, you don't feel the same about me
(chorus)
The way we are together
It's better than
When we are apart
The way we stay forever
I'll always be by your side
When you looked
You got me hooked
I'll always be staring
I can't stop loving you
Now it's you and me
Two lovers can't you see
So why do we care what they say
I'll love you 'til the end of time
I swear that I will make you mine
And a promise that I make I deliver
(Repeat chorus)Captcha
Liedje Chagani Umair The Way We Are is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Way We Aremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chagani Umair The Way We Are downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Way We Are in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.