Angel


Troubled little angel
Inconsistent flying blind most of the time
Drama queen

Preening and untanglin'
Feathers in her wings
Captured by her dreams
Desperately she sings

Needy little baby
Open up your heart
Don't you be afraid to feel
Needy little baby
Hidin' deep inside
Don't you know your love can heal

Troubled little angel
Inconsistent
Flying blind most of the time
Don't know who to be [yeah]
Always rearranging the wreckage of her life
Ever holding tight to the hope that she'll be free

Needy little baby
Open up your eyes
Don't you be afraid to feel
Needy little baby
Hidin' deep inside
Don't you know your love can heal

I'm talking to you angel
Angel
Deep inside of me
I'm talking to you angel
Angel
One day you'll be free

Angel [Angel]
Angel [Angel]
Deep inside of me [inside inside]
Talking to you angel [Angel]
Angle [Angel]
You'll be freeCaptcha
Liedje Chaka Khan Angel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Angelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chaka Khan Angel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Angel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.