Songtekst van Charlie Landsborough: After All These Years

After All These Years


My darlin come to me
Sit you down easily
And rest awhile
Near the soft fire lights
Cold as the night
But warm is my heart with pride
Having you by my side
You're still my guiding light
After all these years

You're soft assuring ways
The rock I lean on
Saw me through my darkest days
When all hope had gone

You're still the only one
I'll ever hold near
And I love you
After all these years

Time from me passes on
And I'm grownin old
A lifetime nearly gone
I cannot unfold
Night dark and cold
But warm is your hand in mine
Feeble with ageless time
The lights of love still shines
After all these years

You're soft assuring ways
The rock I lean on
Saw me through my darkest days
When all hope had gone

You're still the only one
I'll ever hold near
And I love you
After all these years

I still love you
After all these yearsCaptcha
Liedje Charlie Landsborough After All These Years is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied After All These Yearsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Charlie Landsborough After All These Years downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje After All These Years in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.