Songtekst van Charlie Pride: Christmas In My Hometown

Christmas In My Hometown


There's a white Christmas in my hometown
Where the streets are snowy, shining bright
And the lights so on all the Christmas trees are burning
For old Santa's sure to come this very night

There are jingle bells and Christmas carols singin'
By the children who are walking in the street
Folks are smilin' and they're sayin' merry Christmas
For there's joy in their hearts as they meet

Oh, the Christmas chimes are ringing in the tower
Jingle bells can be heard all around
Time for all to go and wait for Santa's commin'
'Cause it's merry Christmas here in my hometown

I can hear the reindeer in the distance
All the sleighbells are ringing loud and clear
Little eyes are closed in their slumber
They are waiting for old Santa to appear

Oh, the Christmas chimes are ringing in the tower
Jingle bells can be heard all around
Time for all to go and wait for Santa's commin'
'Cause it's merry Christmas here in my hometownCaptcha
Liedje Charlie Pride Christmas In My Hometown is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Christmas In My Hometownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Charlie Pride Christmas In My Hometown downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Christmas In My Hometown in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.