Songtekst van Charlie Pride: Come On Home And Sing The Blues To Daddy

Come On Home And Sing The Blues To Daddy


Well I hear that your new romance has faded just the way ours did sometime ago
Why I've lost count of all the times I've waited
For you to tell me that you've missed me so
Yes come on home and sing the blues to daddy
Things ain't workin' out the way you planned
Yes come on home and sing the blues to daddy tell it all to one who understands

Like a child who's found a brand new plaything each one is more fun than those before
But there's a faithful one who's always waiting
To be picked up and kicked around some more
Yes come on home
Come on homeCaptcha
Liedje Charlie Pride Come On Home And Sing The Blues To Daddy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come On Home And Sing The Blues To Daddymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Charlie Pride Come On Home And Sing The Blues To Daddy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come On Home And Sing The Blues To Daddy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.