Songtekst van Charlie Robison: Middle Of The Night

Middle Of The Night


Well there's a woman in the corner sittin all alone
The barkeep's talkin on the bar payphone
There's a couple on the dance floor, trippin on the line
Well tell me why I can't find the door

But in the middle of the night, gonna be alright
The last call still aint near
But in the middle of the night, gonna see the light
Would wanna be any place but here

Blue ball betty and chainsaw bill
A june bug crawlin on the window sill
Playboy pictures on the bathroom wall
Can you tell me why I can't make sense of it all

In the middle of the night, gonna be alright
The last call still aint near
But in the middle of the night, gonna see the light
Would wanna be any place but here

I fell in love about fifteen times
Got a car full of dents, face full of lines
Number sixteen just walked in
Better sit up straight, my momma'd be proud

In the middle of the night, gonna be alright
The last call still aint near
But in the middle of the night, gonna see the light
Would wanna be any place but hereCaptcha
Liedje Charlie Robison Middle Of The Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Middle Of The Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Charlie Robison Middle Of The Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Middle Of The Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.