Sunset Boulevard


Well, I wish I had my picture on the Rolling stone today
I wish that the Enquirer spread a rumor that I was gay
I wish I had some buddies, some movie stars and such
Cause I probably wouldn't worry about the two of us as much
And I'd spend all my money on caviar and cocaine
And I would not remember how you broke my heart today
You know I, I wish I had a super model so skinny and so wild
And a waitress in Nevada, she says she's carrying my child
I'd drive down Sunset Boulevard, my hair blowin' in the wind
I'd stop at fancy restaurants and they'd finally let me in
And I'd spend all my money on caviar and cocaine
And I would not remember how you broke my heart today
Yeah, I wish I had my picture with the Rolling Stones today
And I wish the enquirer would spread a rumor that I was gay
I wish I knew a movie star, someone like Charlie Sheen
'Cause if he'd hang out withKato Kaelin
Well I guess he'd hang out with me
And I'd spend all my money on caviar and rogaine
And I would not remember how you broke my heart todayCaptcha
Liedje Charlie Robison Sunset Boulevard is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sunset Boulevardmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Charlie Robison Sunset Boulevard downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sunset Boulevard in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.