Songtekst van Charly Mcclain: Let Me Be Your Baby

Let Me Be Your Baby


(Johnny MacRae/Bob Morrison)

Let me be your baby, hold me close tonight
Kiss away the teardrops till the mornin' light
Help a lonely lady make it through the night
Let me be your baby, tell me it'll be all right

Rock me in the cradle of your lovin' arms
Wrap your love around me, keep me safe & warm
Tell a bedtime story & gently tuck me in
Let me be your baby, don't let me be alone again

Be my lovin' daddy & sing a lullaby
Promise me you'll never make your baby cry

(instrumental)

Help a lonely lady make it through the night
Let me be your baby, tell me it'll be all right
Let me be your baby, tell me it'll be all rightCaptcha
Liedje Charly Mcclain Let Me Be Your Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Me Be Your Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Charly Mcclain Let Me Be Your Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Me Be Your Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.