Latin Lover


No s? que tendr?, no s? que ser?
Pero pasa y enamora
Todos te dir?n que es algo especial
Que su cuerpo les provoca

Latin lover, latin lover
Latin lover, latin lover

Viste como un rey y el pone la ley
Sabe que es irresistible

Mira sin mirar, habla sin hablar
Y ella sabe lo que dice
Es como un volc?n cuando quiere amar
Ama con valor del tigre
Latin lover, latin lover
Latin lover, latin lover
?Qui?n ser?s? Latin lover

Es tan personal, es tan especial
Cuando brilla su sonrisa
El sabe bailar, el sabe cantar
Latin lover, ?Qui?n ser?s?

Latin lover, latin lover
Latin lover, ?qui?n ser?s?
Latin lover, latin lover
Latin lover, ?qui?n ser?s?

Es tan especial, latin lover
Latin lover, es un latin loverCaptcha
Liedje Chayanne Latin Lover is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Latin Lovermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chayanne Latin Lover downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Latin Lover in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.