Songtekst van Chely Wright: Never Love You Enough

Never Love You Enough


IF ALL OF MY LIFE I TRY AND I TRY
BABY I COULD NEVER SHOW YOU ALL THIS LOVE I HAVE INSIDE
CAUSE EVERY DAY WHEN WE WAKE I LOOK DEEP INTO YOUR
EYES I REALIZE

I COULD KISS YOU IN THE RAIN FOREVER
TURN ALL OF YOUR PAIN TO PLEASURE
FILL UP ALL YOUR DAYS WITH SUNLIGHT
MAKE THE PASSION LAST EVERY NIGHT
GIVE YOU MY EVERY POSSESSION
MAKE YOU MY ONLY OBSESSION
CLIMB UP TO THE SKY AND PULL DOWN ALL THE STARS ABOVE
BUT I COULD NEVER LOVE YOU ENOUGH

IF I COULD HAVE ONE WISH IT WOULD JUST BE THIS
THAT I COULD TAKE YOU TO MY SOUL AND SHOW YOU ALL THE LOVE THERE IS
THIS NEVERENDING SEA DEEP INSIDE OF ME
THERE'S NO STOPPING IT
BABY EVEN IF

I COULD KISS YOU IN THE RAIN FOREVER
TURN ALL OF YOUR PAIN TO PLEASURE
FILL UP ALL YOUR DAYS WITH SUNLIGHT
MAKE THE PASSION LAST EVERY NIGHT
GIVE YOU MY EVERY POSSESSION
MAKE YOU MY ONLY OBSESSION
CLIMB UP TO THE SKY AND PULL DOWN ALL THE STARS ABOVE
BUT I COULD NEVER LOVE YOU ENOUGH

AND NO MATTER WHAT I DO
IT'S NEVER AS MUCH AS I WANT TO
BABY IT COULD NEVER BE ENOUGH

I COULD KISS YOU IN THE RAIN FOREVER
TURN ALL OF YOUR PAIN TO PLEASURE
FILL UP ALL YOUR DAYS WITH SUNLIGHT
MAKE THE PASSION LAST EVERY NIGHT
GIVE YOU MY EVERY POSSESSION
MAKE YOU MY ONLY OBSESSION
CLIMB UP TO THE SKY AND PULL DOWN ALL THE STARS ABOVE
BUT I COULD NEVER LOVE YOU ENOUGHCaptcha
Liedje Chely Wright Never Love You Enough is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Love You Enoughmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chely Wright Never Love You Enough downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Love You Enough in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.