The Best


I'll call you
If I need you
My heart's on fire
You come to me
Come to me wild and wired
you come to me
Give me everything I need
Give me a lifetime of promises
and a world of dreams
Speak the language of love
like you know what it means
You can't be wrong
Take my heart and make it strong

You're simply the best
Better than all the rest
Better than anyone
Anyone I ever met
I'm stuck on your heart
I hang on every word you say
Tear us apart
Baby, I would rather be dead

In your heart
I see the stars
Every night and everyday
In your eyes
I get lost
I get washed away
Just as long as I'm here in your arms
I could be in no other place

You're simply the best
Better than all the rest
Better than anyone
Anyone I ever met
I'm stuck on your heart
I hang on every word you say
Tear us apart
Baby, I would rather be dead

Each time you leave me I start losing control
You're walking away with my heart and my soul
I could feel you even when I'm alone
Oh baby, never go
Simply the best
Better than all the rest
Better than anyone
Anyone I ever met
I'm stuck on your heart
I hang on every word you say
Tear us apart
Baby, I would rather be dead
Oh, you're the bestCaptcha
Liedje Chenoa The Best is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Bestmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chenoa The Best downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Best in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.