Songtekst van Chicago (Movie): You Came to My Senses

You Came to My Senses


I picture you on the beach
Lying in the sand
Out of reach of my trembling hands
I picture you in a car
Blonde hair in the wind
I picture you in my arms
And the touch of your skin
The smile on your face
The way that you taste
(chorus)
You come to my senses
Every time I close my eyes
I have no defenses
You come to my senses
I can?t stop this ache inside
I have no defenses
You come to my senses

Driving home in the cold
January rain
I?ve got to find my way out of this pain
I reached for you in the night
I dreamed of your kiss
I woke before it got light
With your name on my lips
Alone in my bed
Your voice in my head
(chorus)
I picture you in my arms
And the touch of your skin
The smile on your face
The way that you taste
You come to my senses
Every time I close my eyes
I have no defenses
You come to my senses
I can?t stop this ache inside
Oh, I have no defenses
You come to my senses
AhCaptcha
Liedje Chicago (Movie) You Came to My Senses is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Came to My Sensesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chicago (Movie) You Came to My Senses downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Came to My Senses in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.