Songtekst van Children Of Bodom: Pussyfoot Miss Suicide

Pussyfoot Miss Suicide


Hey there, I think I know you,
What was it, you're contending to do
That's rite, manipulate everyone
Around to dream you're over due
You try to slit your wrists
With a dry, blunt block of wood
Upgrade it to a grater and still won't do no good
C'mon Miss Suicide, let me hand my blade
To you and since we're here
You might as well cut me too
Like an acid flashback, it all came
Back to me

Slipped to drop a hit of you, one second later
I vomit I od'd, oh yes indeed
You try to slit your wrists
With a dry, blunt block of wood
Upgrade it to a grater and still won't do no good
C'mon Miss Suicide, let me hand my blade
To you, And since we're here
You might as well kill me too
Miss Suicide, let me get the door for you
Let me love you black and blue
It's the least that I could do
Miss Suicide show me the way to go to the floor way down below
It's just a trifle hunch, that I'll beat u to the punchCaptcha
Liedje Children Of Bodom Pussyfoot Miss Suicide is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pussyfoot Miss Suicidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Children Of Bodom Pussyfoot Miss Suicide downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pussyfoot Miss Suicide in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.