Black Man Ray


ARE WE BELIEVING
BLACK MAN RAY
ARE WE NOT HAPPY
IN OUR OWN WAY
AND WE THE PEOPLE
WHO REASON WHY
FOREVER CHANGE
AS TIME GOES BY

YES, YES, I COULD BE WRONG
WHY, WHY, SHOULD I PRETEND
GOD ONLY KNOWS IN THE END

ARE WE BELIEVING
THE HEAVENLY SURVIVE
FAITH THE FUTURE
BIG LIFE ON THEIR SIDE
AND WE THE PEOPLE
WHO CAN BUT TRY
FOREVER LEARN
AS TIME GOES BY

YES, YES, I COULD BE WRONG
WHY, WHY, SHOULD I PRETEND
GOD ONLY KNOWS IN THE END

ARE WE BELIEVING
BLACK MAN RAY
PERSUASIVE DANGER
IN EVERYTHING YOU SAY
AND WE THE PEOPLE
WHO ANSWER YOU WHY
FOREVER DOUBT
AS TIME GOES BYCaptcha
Liedje China Crisis Black Man Ray is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Black Man Raymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje China Crisis Black Man Ray downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Black Man Ray in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.