Forever Young


I knew the first time we meet we'd be lovers,
last time we kissed I was blue
First time you left I discovered,
that there won't be another like you
Forever young, love will always be
Forever young, love will always be

( Solo 1 )

Every day you were gone I was lonely,
each night you were gone I was blue
Now darling I'll be with you only,
and our love will always be true
Forever young, love will always be
Forever young, our love will always be

( Solo 2 )

And to the end I know I will love only you
I knew the first time we meet we'd be lovers,
last time we kissed I was blue
The first time you left I discovered,
that there won't be another like you
Forever young, love will always be
Forever young, love will always beCaptcha
Liedje Chris Isaak Forever Young is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Forever Youngmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chris Isaak Forever Young downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Forever Young in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.