That Makes Me


I like an old guitar
Playin' a Gosdin song
In a smoky bar
That's what turns me on, yeah

If that makes me a little old school
Go ahead and call me yesterday's old fool
If that makes me a little throwback
Throw it at me, don't worry, I can take that
Call me hick, hillbilly Hell I'm proud to be What makes me

I like a 60's truck
The kind that's solid steel
The kind that always runs
It takes a man to turn that wheel

If that makes me a little old school
Go ahead and call me yesterday's old fool
If that makes me a little throwback
Throw it at me, don't worry, I can take that
Call me hick, hillbilly Hell I'm proud to be What makes me

Yeah, I don't swear in front of no woman
I answer yes, sir to my old man
I drink my liquor with a side of nothin'
Yeah, good and country that's what I am

If that makes me a little old school
Go ahead and call me yesterday's old fool
If that makes me a little throwback
Throw it at me, don't worry, I can take that
Call me hick, hillbilly Hell I'm proud to be What makes meCaptcha
Liedje Chris Young That Makes Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied That Makes Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chris Young That Makes Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje That Makes Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.