Believer


Life Is What You Make It
At least that's what they say
Well I think i'm gonna make it
Fulfill my dreams one day
I feel this fire growing deep inside of me
Im so inspired knowing that its my destiny

I breathe like a champion
I dream i'm a champion
I see i'm a champion
It's meant to be
My wills getting stronger
I can't wait any longer
I'm singing a song that's inside of me
Cuz i'm a believer
I know that I can make it
No matter what they say
So i'm a believer
The Future is Now
It starts today

I keep my head up

Everyday im waiting
Trying to find the patience
So close I can taste itBut sometimes its so hard
But imma keep on pushing
And Imma keep on fighting
And imma keep on trying because I come to far

I breathe like a champion
I dream im a champion
I see im a champion
Its meant to be
My wills getting stronger
I cant wait any longer
I'm singing a song that's inside of me
Cuz im a believer
I know that I can make it
No matter what they say
So im a believer
The Future is Now
It starts today

The Future is now It Starts TodayCaptcha
Liedje Christina Milian Believer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Believermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christina Milian Believer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Believer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.