Black And Blue


And I've been meaning to say this to you
My heart isn't black and blue anymore
And your words don't mean a thing
Their sung, in vain

Maybe I was wrong
I only remember feeling so alone

This isn't were I meant to lay down
But you dug this grave
Fits me perfectly

And if your asking if I'm over love
Your a fool to believe
That you gave me some

It's raining here like it never should
And I can't help but believe it's because you're coming

You tried once to run away and you tried once to hide,
Be Don't come following your fantasy,
Cause you might be surprised she'll run right back inside

Maybe I was wrong
I only remember feeling so alone

This isn't where I meant to lay down!
But you dug this grave
Fits me perfectly

And If your asking if I'm over love!
Your a fool to believe your a fool to believe!
That you gave me some

>Something hereCaptcha
Liedje Christina Perri Black And Blue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Black And Bluemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christina Perri Black And Blue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Black And Blue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.