Bluebird


How the hell does a broken heart
Get back together when it's torn apart
Teach itself to start
Beating again ba ba ba ba

This little Bluebird came looking for you
Said that I hadn't seen you in quite some time
This little Bluebird, she came looking again
I said we weren't even friends she could have you

Don't you think it was hard?
I didn't even say that you died
But it wouldn't have been such a lie
Cuz' then I started to cry

This little Bluebird sure won't give it a rest
She swears that she may be better than all the rest
I said no-ohhhh
You've got it all wrong
If he was something special, I wouldn't have this song

Don't you think it was hard?
I didn't even say that you died
But it wouldn't have been such a lie
Cuz' then I started to cry

How the hell does a broken heart
Get back together when it's torn apart?
Teach itself to start
Beating again ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

What if when she comes over I am in your arms?
Taking all I want from you again

(Ba ba ba ba)

How the hell does a broken heart
Get back together when it's torn apart
Teach itself to start
Beating again ba ba ba ba
(Repeat x2)
Beating again ba ba ba ba

This little bluebird don't come 'round here anymore
So I went looking for her
And I found
YouCaptcha
Liedje Christina Perri Bluebird is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bluebirdmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christina Perri Bluebird downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bluebird in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.