Distance


The sun is filling up the room, and I can hear you dreaming
Do you feel the way I do? Right now
I wish we would just give up, 'cause the best part is falling
Call it anything but love
And I will make sure to keep my distance
Say I love you, and you're not listening
And how long can we keep it slow? Oh, oh

Please don't stand so close to me; I'm having trouble breathing
I'm afraid of what you'll see right now
I give you everything I am, all my broken heartbeats, until I know you'll understand
And I will make sure to keep my distance
Say I love you, and you're not listening
And how long can we keep it slow? Oh, oh, oh

And I keep waiting for you to take me
You keep waiting to say what we have

So I'll make sure to keep my distance
Say I love you, and you're not listening
And how long can we keep it slow? Oh, oh, oh

Make sure to keep my distance
Say I love you, and you're not listening
How long 'till we call this love, love, love?Captcha
Liedje Christina Perri Distance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Distancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christina Perri Distance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Distance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.