I Like You


It's like a little piece of heaven
When you stay
You make me feel like it's all
Okay
And now I know that the sun
Will only shine
When the clouds go away
Cause that's how you make me feel
That's how you make me feel today

And you're like a little piece of candy
On my tongue
You're so much fun
And I flip like a butterfly
With one look in your eyes
That's how you make me feel
That's how you make me feel tonight

And I think I like you
And I think you like me too

Lets keep dreaming and wishing
This way
Growups don't take enough time to play
Love, and so, it matters at the end of the day
That's how you make me feel
Thank you for making me feel this way

And I think I like you
And I think you like me tooCaptcha
Liedje Christina Perri I Like You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Like Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christina Perri I Like You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Like You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.