Mine


Wait a minute I don't want you to know
It's the only way that I might grow
A secret's safe behind a pretty smile
And it's mine, mine, mine, mine, mine, mine

What's with all the late night liquored phone calls?
I don't think your love likes me at all
A secret's safe behind a pretty smile
But it's mine, mine, mine, mine, mine, mine

What, what might you do
To find out why I can't love you?
I can't love you!

Who said it was cool to be asking me these questions?
Who, what and when, where and why? I'm making my head spin
When was it an option to put your lips upon my lips?
And how did this happen?
And why are you laughing?
And how do I get back together again?
Ohhhh, ohhh, ohhhh, ohhh, ohhh

What, what might you do?
What, what might you do
To find out why
To find out why
I can't love you?
I can't love you!Captcha
Liedje Christina Perri Mine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Minemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christina Perri Mine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.