Wonderful


Can't believe my eyes
Could they possibly be deceiving me on the other side
Of the picture screen your kissing
Somebody

I laugh because you say she's wonderful
I laugh because you say she's wonderful
And she's nothing like me

How long must I wait for my jealousy to take a break?
You know it's so unlike me to secretly wanna fight with faith
It's really you that I hate

But I laugh because you say she's wonderful
I laugh because you say she's wonderful
And she's nothing like me

I wanna know what this means
There remains a slate to be clean
Please don't' let this, don't let become
The death of me

Forgive me
Forgive meCaptcha
Liedje Christina Perri Wonderful is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wonderfulmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christina Perri Wonderful downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wonderful in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.