A La Nanita Nana


A la nanita nana, nanita ea, nanita ea,
MMi Jesus tiene sueno, bendito sea, bendito sea
Fuentecilla que corres clara y sonora,
Ruisenor q'en la selva cantando Iloras,
Callad mientras la cuna se balancea
A la nanita nana, nanita ea
A la nanita nana, nanita ea, nanita ea,
Sleep, sleep my little Jesus,
May peace attend Thee, may peace attendThee
To the world, little Savior, New hope thou'rt bringing
All the world, little Savior, Thy praises singing,
God's angels hov'ring o'er Thee chant alleluia
A la nanita nana, nanita ea

THE CHRISTMAS GUY
(English Lyrics by Norman Luboff)
A la nanita nana, nanita ea, nanita ea,
Sleep, sleep my little Jesus,
May peace attend Thee, may peace attend Thee
To the world, little Savior, new hope thou'rt bringing
All the world, little Savior, Thy praises singing,
God's angels hov'ring o'er
Thee chant alleluia
A la nanita nana, nanita eaCaptcha
Liedje Christmas Songs A La Nanita Nana is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A La Nanita Nanamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christmas Songs A La Nanita Nana downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A La Nanita Nana in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.