Moral Majority


first there was biology
then pornography
so says the moral majority

telling you and me
what we can watch and read
i don't need
some dumb schmuck telling me

nice communities
middle class families
too much cleanliness
too much stupidity

i don't need
someone telling me
how to listen and how to read

whatever happened
to the first amendment
the way these people talk
they've never even heard itCaptcha
Liedje Circle Jerks Moral Majority is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Moral Majoritymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Circle Jerks Moral Majority downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Moral Majority in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.