Songtekst van Circle Of Dead Children: Scarecrow Trailer Park

Scarecrow Trailer Park


Up to her elbows in soil and schizophrenia The dirt
has begun to breathe Cries of a phantom infant tease
and torment a dying mind Held down in profanation
Subjugation of the senses Pushing pins in her eyes
Pushing pins in her eyes She never sleeps
Hallucination never diesCaptcha
Liedje Circle Of Dead Children Scarecrow Trailer Park is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Scarecrow Trailer Parkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Circle Of Dead Children Scarecrow Trailer Park downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Scarecrow Trailer Park in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.