Blindeye


UNBLEMISHED TRACES OF BLIND CONCEIT
ASSUME YOUR PLACES ON SCOFFER'S SEAT
CONSUMING HATRED YOU HIDE BEHIND CONTAMINATE THE SIMPLE MIND
' I WONT BIND YOUR KIND TO THE OUTSIDE OF REALITY
DISMISSING YOUR BLINDEYE WON'T BE ENOUGH FOR ME '
DIVERSE DIVISIONS OF LASTING KIND
RECKLESS DECISIONS SPEAK LACK OF SPINE
FROM SOCIAL MORES INDEMNIFIED
DESTINED TO VISION THROUGH BLINDEYE
YOU FAVOR REGRESSION - AN ACT OF OPPRESSION
A BLOW FROM BEHIND - RENDER USELESS THE MINDCaptcha
Liedje Circle Of Dust Blindeye is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blindeyemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Circle Of Dust Blindeye downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blindeye in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.