Onenemy


Open-mouth stares fracturing divide
Empty heart bare emotions coincide
Stolen lungs breathe momentary breath
Empty eyes see secondary death

Four cycles moving on
Three dark days and death is gone
Two wishes to fullfill
Only onenemy to kill
Onenemy

Open-mouth stares void of speech and dry
Empty heart bare where many failures lie
Stolen lungs breathe the air of darkest dread
Empty eyes see a life already dead

claimed by the crippled hand of hate

Four cycles
Three dark days
Two wishes
OnenemyCaptcha
Liedje Circle Of Dust Onenemy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Onenemymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Circle Of Dust Onenemy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Onenemy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.