Dominion


Verse 1 :
Sanctified by Your Grace
Was once wounded but now You've removed all stains
Cleansing me with tender mercy
I will abide in You
Verse 2 :
There is no one that is like You
Pure is this love You've bestowed upon us
It is our privilege to worship
You oh Mighty God
Pre-Chorus :
All of the earth is Yours (second pre chorus only)
You are Alpha and Omega
All of the earth is Yours
You're our delight, You are Lord of All
Chorus :
You have the Dominion over all the earth
And with all that's within me, I will bless You Lord
Bridge:
You have rescued me
You have rescued me
You took a wretch like this
You loved me, and You saved meCaptcha
Liedje Citipointe Live Dominion is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dominionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Citipointe Live Dominion downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dominion in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.