Flesh Into Gear


I cant expect you to see
Me when im not around
And my voice is destroyed
By confinement of sound
I'm a human machine
Laced with hiddens disease
If the future is bleak
Then you're connected to me

Flesh into gear my self appears dissected and pretentious
A simple sound, a heavy sigh could win the whole world over
You live in fear of being someone that you didn't want to
I realize your insecurities will get the best of you

A traitors embrace
How foolish how wrong
Contained in one place
Anxiety spawns
Unopened reowned
What's needed upscaled
Digested inhaled
Unwilling unwound

Flesh into gear my self appears dissected and pretentious
A simple sound, a heavy sigh could win the whole world over
You live in fear of being someone that you didn't want to
I realize your insecurities will get the best of you (X2)Captcha
Liedje C.K.Y. Flesh Into Gear is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flesh Into Gearmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C.K.Y. Flesh Into Gear downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Flesh Into Gear in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.