Seorita


(VPisano-Lipari)
Seorita da donde vien, caballero da Santa Cruz
dove il cielo sempre blu, dove stai con chi vuoi tu
Seorita sei muj hermosa, non per niente me chiamo Rosa
e io sono el matador lancio freccie ad o-ni cuor
Ah sentimento, vos otros no compriende el mi amor
ah sentimiento, nada es mi vida siensa de ti
Calienta el sol, ma donde vas
calienta el sol, te quiero mas
seorita, seorita, seorita de mi corazon
calienta el sol, ma donde vas
calienta el sol, te quiero mas
seorita, seorita, seorita che pasion
Seorita estoj encantado, che carino ennamorado
estoj cantando esta cancion por la festa d'assuncion
seorita estoj contento, mucho grande esto momiento
este noche a Santa Cruz non la scorderai mai pi
Ah sentimiento, vos otros no compriende el mi amor
ah sentimiento, nada es mi vida siensa de ti
Calienta el sol, ma donde vas
calienta el sol, te quiero mas
seorita, seorita, seorita de mi corazon
seorita, seorita, seorita che pasion
Ah sentimiento, vos otros no comprende el mi amor
ah sentimiento, nada es mi vida siensa de ti
Calienta el sol, ma donde vas
calienta e] sol, te quiero mas
seorita, seorita, seorita de mi corazon
seorita, seorita, seorita che pasion
Calienta el sol, ma donde vas
calienta el sol, te quiero mas
seorita, seorita, seorita de mi corazon
Calienta el sol, ma donde vas
calienta el sol, te quiero mas
seorita, seorita, seorita che pasion
seorita, seorita, seorita de mi corazonCaptcha
Liedje Clan Italiano Seorita is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Seoritamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Clan Italiano Seorita downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Seorita in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.