Evelyn


We walked until the sunlight died
How could I breathe without your love
Like others we all fight
Agains the cruel cruel time
A hundred times a year
The wind blows
A hundred times a year
The wind blows through my skin
Through my skin
All the choices and many voices
Keep on telling me
It's you, Evelyn
It's you, Evelyn
We talked about wrong or right
I couldn't agree I had to shout
Sometimes we all must fight
Against the cruel heart of doubt
A hundred times a year
We find out
A hundred times a year
We find out
By experience
All the choices and many voices
Keep on telling me
It's you, Evelyn
It's you, Evelyn
You keep the rain from falling
You keep the rain from falling
Down on me
Evelyn
Everything will die for you
Everyone will cry for you
Evelyn, Evelyn, Evelyn
You keep the rain from falling
Down on me
EvelynCaptcha
Liedje Clan Of Xymox Evelyn is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Evelynmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Clan Of Xymox Evelyn downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Evelyn in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.