No Human Can Drown


lets be me alone
let me dream in silence and
in the ? most wonderful life
let me believe
make me ?
lets dance on the water
lets dance on the water
let me believe no human can drown
if he don't expect too much
if he don't expect too much
let me take you for a walk
let me sing, let me smile
tell me no human can drown
if he don't expect too much
and let me take you for a walk
i don't expect too much
i just wanna hold you
just wanna touch you
just wanna hold you
just wanna touch you and feel your flesh
take me to your universe
hold me
hold meCaptcha
Liedje Clan Of Xymox No Human Can Drown is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Human Can Drownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Clan Of Xymox No Human Can Drown downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Human Can Drown in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.