Funky Party


Party, funky party
Party, funky party

Uh, ahh, uh, ahh
Uh, ahh, uh, ahh

There's this place I know
Way across town, yeah, yeah
Where everyone, everyone, yeah
Specialize in getting on down

And they call it
Something like this
Party, funky party
Party, funky party

There's always a smile
On everyone's face
And when you walk
Through that door
You know, you know
You got the right place

And you hear some sound like
Uh, ahh, uh, ahh
Uh, ahh, uh, ahh

Party, funky party, yeah
Party, funky party

Party, funky party
Party, funky party
Party, we had a funky party
Party, funky partyCaptcha
Liedje Clarence Reid Funky Party is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Funky Partymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Clarence Reid Funky Party downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Funky Party in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.