All in Your Mind


You can move a mountain,
An' never raise your han'.
Miracles can happen,
If you bee-lieve that they can.

It's in your mind.
It's all in your mind.
What your lookin' for,
Is what you'll find.
An' it's ah-wo-oh-wo-oh-ooo-ohhl,
In your mind.

If they lock you in a prison,
An' throw away the key.
There's a mighty, mighty power,
To come an' set you free.

It's in your mind.
Lord, you know, it's all in your mind.
Have a little faith
An' you will find,
That it's ah-wo-oh-wo-oh-ooo-ohhl,
In your mind.

There's a road you've never traveled,
To a place where you have never been.
There's a better way of livin',
An' the answer lies within.

It's in your mind.
Lord, you know, it's all in your mind.
Have a little faith
An' you will find,
It's ah-wo-oh-wo-oh-ooo-ohhl,
In your mind.

Just have a little faith,
An' you will find,
It's all in your miiind.Captcha
Liedje Classics IV All in Your Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All in Your Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Classics IV All in Your Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All in Your Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.