Hold Your Head Up


Burn your bridges, bite your tongue
dig your own grave what's done is done
What's in your head what's on your mind
time will tell don't look behind
What I keep inside my head is stuck right on my mind
and time will tell if I should look behind
Hold your head up, hold your head up high
Hold your head up, hold your head up high
Hold your head up, hold your head up high
Hold your head up, put up or shut up
Two steps forward and one step back
the time will come when you lose track
Speak your mind or sell your soul
Stand tall or fall down in a hole
I've got to speak my mind before I sell my soul
I've got to stand for what I am before I fall
Chorus
It's to late I guess what's done is done
I'd rather dig myself a grave than bite my tongue
so I take two steps forward and then one step back
I'm not afraid of losing faith I'm scared of losing track
ChorusCaptcha
Liedje Clawfinger Hold Your Head Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hold Your Head Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Clawfinger Hold Your Head Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hold Your Head Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.