Living Doll


Got myself a cryin', talkin', sleepin', walkin', livin' doll
Gonna do my best to please her just cos she's a livin' doll
Got a roamin' eye and that is why she satisfies my soul
Got myself a cryin', sleepin', walkin', livin' doll

BRIDGE:

Take a look at her hair, it's real
If you don't believe what I say, just feel
I'm gonna lock her up in a trunk so no big hunk
Can steal her away from me

REPEAT VERSECaptcha
Liedje Cliff Richard Living Doll is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Living Dollmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cliff Richard Living Doll downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Living Doll in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.